Sportsleg møte

Måndag 7. januar vart det heldt sportsleg møte på Jomsvoll.

Møtet omhandla samansetning av lag, tilhøyrande trenarar og støttepersonar, treningstidene inne i gymsalen, miniturneringar, årsmeldingar og ymse andre ting.