Innkalling til årleg møte i Fotballgruppa

Mandag 6. mars vert det avheldt årleg møte i fotballgruppa på klubbhuset.

Påmelding gjerast til hjorfotball@gmail.com innan utgangen av fredag 3. mars.