Korona

Koronaen har sett sitt preg på kvardagen. Norges Fotballforbund har laga ei veiledning for å hjelpe laga i kvardagen, med nokre faste rammer for korleis dette gjerast. Her har vi trekt fram dei viktigaste.

Grunnpillarane er:

  • Er du sjuk, hald deg heime (og husk å varsle trenar/kontaktperson).
  • God hand- og hostehygiene og forsterket reinhald
  • Hold minst ein meters avstand for å redusere kontakt mellom personar så lenge ein ikkje spelar fotball.

Fra koronahandboka

Ved kampar og treningar på anlegget samstundes
I dei tilfella skal dei som er tilknytt treningane og dei som er tilknytt kampane være heilt adskilt, før, under og etter kamp. Dei som trenar skal forlate anlegget i samla pulje, rett etter treninga, under leiing av treningsgruppas leiar.

Treningar
Her er retningslinjer for gjennomføring av treningane.