Årleg møte i fotballgruppa 2021

Tysdag 9. mars vert det avheldt årleg møte i fotballgruppa på klubbhuset.

Påmelding gjerast til hjorfotball@gmail.com innan utgangen av laurdag 6. mars.