Historie
Hjørungavåg idrettslag vart stifta 20 september 1945. Det var lærar Håkon Riise som tok opptaket til det heile. Hans innsats dei fyrste åra var av stor betydning for utviklinga av idrettsmiljøet i bygda. Det var derfor naturleg at Riise vart den første leiaren, eit verv han hadde i tre år. Han vert hugsa med stor […]
Heimeside og media
Kontaktinformasjon til heimeside, og sosiale media. Har du bilete som kan nyttast til nettsaker eller sosiale media, kan det sendast til post@hjorungavagil.no. Har du potensielle nettsaker, så kan dei sendast til post@hjorungavagil.no.
Hovudstyre
Hovudstyre i Hjørungavåg IL består i 2018 av: Kim Egil Skeide, Styreleiar Kjell Arne Øvrelid, medlem Vibekke Slinning, medlem Kristoffer Kvammen, medlem Nancy Samland  medlem Ottar Pilskog, medlem Referat årsmøter: 2018 2017 2016
Fotballstyre
Fotballstyre i Hjørungavåg IL består i 2018 av: Roy Egil Tretnes, leiar Jayasheelan Jayaram, kasserar Kristin Dimmen, skrivar Kim Skeide, medlem Ronald Korsnes, Medlem Nancy Samland, Medlem Camilla Ringstad, medlem Metka Ferlic, medlem
Anlegg
Hjørungavåg IL har ei naturgrasbane med banemåla 101 x 61 meter. Bana vert drifta på dugnadånd. I 2016 vart det også bygd ei kunstgrasbane på den tidlegare grusbana. Den har banemål på 49 x 39 meter.