Nyheiter

Første fotballtrening for 1. klassingane
Når skulane startar på att, vert det også oppstart av treningar dei nye 1. klassingane!
Første ordentlege veka med fotballtreningar
Vasking og ein meters avstand er nokon av dei nye rutinene i treningskvardagen.
Årleg møte i idrettslaget
Årsmøte i Hjørungavåg IL onsdag vert heldt 13. Mai kl 1900 på klubbhuset. Vel møtt!

Våre sponsorar

Aktuelt frå Hjørungavåg IL Fotballgruppa

Aktuelt frå Trimgruppa Hjørungavåg IL

Har du lyst å bli medlem!?

Klikk her

Du finn oss her