Adelskalendar
Her har vi oversikt over kven som har mest fotballkampar og scora mål for Hjørungavåg IL. Adelskalender – mål 1975-1998 Adelskalender – kampar 1975-1998
Herrelag
Herrelaget til Hjørungavåg IL har i 2018 delteke i krinsens 7-ar serie for senior.
Treningstider
Treningstider ute Her er link til dokumentet for treningstidene ute, i tilfelle dokke vil printe ut oversikta, men ver obs på at tidene kan endre seg. Treningstider inne Her er oversikta for treningstidene inne i hallen på barneskulen. I tilfelle noko ikkje er korrekt, vennleg ta kontakt med hjorungavagil@gmail.com.
Barn og ungdom
Bilete og tekst kjem.
Trenarliste
Trenarliste: Gutar 7 år: Ivar Øvrelid (bilete kjem) Gutar 8 år: Jayasheelan Jayaram(bilete kjem) Gutar 9 år: Jayasheelan Jayaram(bilete kjem) Gutar 12 år: Ronald Korsnes(bilete kjem) Jonas Pedersen(bilete kjem) Menn 7-ar: Richard Hunstad(bilete kjem) Jenter 8 år: Kristin Dimmen(bilete kjem) Jenter 9 år: Kristin Dimmen(bilete kjem) Jenter 11 år: Kim Skeide(bilete kjem)  
Hjørby Cup
Hjørby Cup er ei bygdeturnering som idrettslaget har som mål å arrangere årleg.
Organisasjon
Retningsgjevande dokument.