Korona
Koronaen har sett sitt preg på kvardagen. Norges Fotballforbund har laga ei veiledning for å hjelpe laga i kvardagen, med nokre faste rammer for korleis dette gjerast. Her har vi trekt fram dei viktigaste. Grunnpillarane er: Er du sjuk, hald deg heime (og husk å varsle trenar/kontaktperson). God hand- og hostehygiene og forsterket reinhald Hold […]
Adelskalendar
Her har vi oversikt over kven som har mest fotballkampar og scora mål for Hjørungavåg IL. Adelskalender – mål 1975-1998 Adelskalender – kampar 1975-1998
Herrelag
Herrelaget til Hjørungavåg IL har i 2018 delteke i krinsens 7-ar serie for senior.
Treningstider
Treningstider ute Her er link til dokumentet for treningstidene ute, i tilfelle dokke vil printe ut oversikta, men ver obs på at tidene kan endre seg. Treningstider inne Her er oversikta for treningstidene inne i hallen på barneskulen. I tilfelle noko ikkje er korrekt, vennleg ta kontakt med hjorungavagil@gmail.com.
Barn og ungdom
Bilete og tekst kjem.
Trenarliste
Trenarliste: Menn 7-ar: Richard Hunstad (bilete kjem) Jenter 13 år: Kim Skeide (bilete kjem) Jenter 10 år: Ole-Kristian Øvrelid (bilete kjem) Geir Kåre Øvrelid (bilete kjem) Gutar 10 år: Kristin Dimmen (bilete kjem) Gutar 9 år: Ivar Øvrelid (bilete kjem) Ronald Øvrelid (bilete kjem) Gutar 7 år: Erlend Grotle (bilete kjem)
Hjørby Cup
Hjørby Cup er ei bygdeturnering som idrettslaget har som mål å arrangere årleg.
Organisasjon
Retningsgjevande dokument.