Melshornet opp utsatt til 30. september

Melshornet opp er utsatt grunna dårlege og utrivelege værmeldingar.

Det vert arrangert søndag 30. september.