Første veka med fotball etter Korona – Gutar og jenter 9 år

Første ordentlege veka med fotballtreningar

Vasking og ein meters avstand er nokon av dei nye rutinene i treningskvardagen.

Denne veka har alle lag vært i sving og klubben har fått testa ut dei vedtatte rutinene for gjennomføring av treningane.
Vasking av utstyr mellom treningane, og at alle skal halde minimum ein meters avstand, har vore uvant og utfordrande.

Vi har gjort oss erfaringar rundt gjennomføringane som vi vil bygge på vidare.

Det er ikkje tvil om at det er meir krevande å både være trenar og lagleiar i treningskvardagen, så vi er avhengige av at foreldre kvar sin gong kan bidra for å få opplevelsane så gode som mogleg, både for spelarar og kvart lags støtteapparat.