Foto: Folkehelseinstituttet

Avlyser all fotballaktivitet

Ingen fotballaktivitet i mars og april.

Det vert ingen fotballtreningar eller andre fotballsamlingar.

Fotballkrinsen har lagt ut informasjon på si heimeside.