Årleg møte i idrettslaget

Årsmøte i Hjørungavåg IL onsdag vert heldt 13. Mai kl 1900 på klubbhuset. Vel møtt!