Årleg møte i fotballgruppa 2020 Forsamlinga er klar til møtestart

Årleg møte i fotballgruppa 2020

Måndag kveld vart det heldt årleg møte i fotballgruppa med 14 frammøtte.

Sakslista vart punktvis gått gjennom, der det var knytt mest spenning til val av dei ulike rollene, som leiar, nestleiar, kasserar osv.

Ein ny leiar av fotballgruppa vart valgt og meir info om dette kjem i ei seinare nettsak.

Neste sportslege møte vart sett til tysdag 31. mars kl. 19.30 på Jomsvoll.