Åpning av kjøkkenet etterfulgt av årsmøte

Årsmøtet 2018 viste at hovudlaget og undergruppene har orden på økonomien og aktivitet på linje med fjoråret.
Alle som var på valg i hovudstyret tok attvalI og vil fortsette i laget.
Idrettslaget har siste åra fått oppgradert anlegget, styret la fram for årsmøtet at neste åra vil ein dreie satsinga mot tiltak for å styrke aktiviteten i klubben.
Trivsel og aktivitet for alle!