Melshornet opp

«Melshornet opp, årets opptur!»

 Melshornet opp vert i 2020 arrangert søndag 13. september.
Her er meir info om arrangementet, med påmelding og liknande.

Dokument fra 2015 med beskrivelse av arrangementet.