Anlegg

Hjørungavåg IL har ei naturgrasbane med banemåla 101 x 61 meter. Bana vert drifta på dugnadånd.
I 2016 vart det også bygd ei kunstgrasbane på den tidlegare grusbana. Den har banemål på 49 x 39 meter.