Organisasjon

Retningsgjevande dokument.

Sportsplan(under arbeid) – Retningsgjevande dokument for den sportslege aktiviteten i klubben.

Rekrutteringsplan(lenke kjem) – plan for rekruttering av nye spelarar til klubben.

Organisasjonskart – Oversiktleg kart av idrettslaget.

Rollebeskrivelsar:

Referat årsmøter:

Referat sportslege møter: