Heimeside og media

Åpning av kjøkkenet etterfulgt av årsmøte

Påmelde lag til sesongen

Årsmøte 2018

Kjøkken

Ferdig oppussa kjøkken

8 lag er meldt på til sesongen 2018

Kampar i veke 16

Hjørby Cup

Hjørby Cup er ei bygdeturnering som idrettslaget har som mål å arrangere årleg.

Hjørby Cup er ei bygdeturnering som idrettslaget har som mål å arrangere årleg.