Korona

Start på sommartreningar

Oppstart for 1. klassingane i 2019

Første fotballtrening for 1. klassingane

Når skulane startar på att, vert det også oppstart av treningar dei nye 1. klassingane!

Når skulane startar på att, vert det også oppstart av treningar dei nye 1. klassingane!

Første veka med fotball etter Korona – Gutar og jenter 9 år

Første ordentlege veka med fotballtreningar

Vasking og ein meters avstand er nokon av dei nye rutinene i treningskvardagen.

Vasking og ein meters avstand er nokon av dei nye rutinene i treningskvardagen.

Fotball og Korona

Årleg møte i idrettslaget

Leik med ballen i hagen

Uten organiserte treningar oppmodar vi alle unge til å drive med ballen på eigenhand.

Uten organiserte treningar oppmodar vi alle unge til å drive med ballen på eigenhand.

Foto: Folkehelseinstituttet

Årsmøte er utsett

Hjøringavåg IL har vedtatt å utsette årsmøtet inntil vidare.

Hjøringavåg IL har vedtatt å utsette årsmøtet inntil vidare.

Foto: Folkehelseinstituttet

Avlyser all fotballaktivitet

Ingen fotballaktivitet i mars og april.

Ingen fotballaktivitet i mars og april.

Årleg møte i fotballgruppa 2020 Forsamlinga er klar til møtestart

Årleg møte i fotballgruppa 2020

Måndag kveld vart det heldt årleg møte i fotballgruppa med 14 frammøtte.

Måndag kveld vart det heldt årleg møte i fotballgruppa med 14 frammøtte.