SB1

Kjærkomne midlar

Hjørungavåg IL vil takke Sparebank 1 Søre Sunnmøre for å ha fått innvilga drivkraft-tilskot på 10.000 kroner.
Dette er kjærkomne kroner i en kvardag for å skape så god aktivitet som mogleg for våre aktive medlemma!